13 Bewijzen dat apen de meest elegante dieren op aarde zijn

Wij kunnen, met al onze gebreken, nog wel wat leren van deze fascinerende en majestueuze dieren.

13 Bewijzen dat apen de meest elegante dieren op aarde zijn

Deel dit artikel op

1 De aap staat bekend om zijn magnifieke non-verbale communicatie

De aap staat bekend om zijn magnifieke non-verbale communicatie
De aap staat bekend om zijn magnifieke non-verbale communicatie
Bron:

Deel dit GIFje via

2 Zijn expressieve, maar vriendelijke manier van uitdrukken

Zijn expressieve, maar vriendelijke manier van uitdrukken
Zijn expressieve, maar vriendelijke manier van uitdrukken
Bron:

Deel dit GIFje via

3 De aap is immer discreet waar het op voortplantingsdrang aankomt

De aap is immer discreet waar het op voortplantingsdrang aankomt
De aap is immer discreet waar het op voortplantingsdrang aankomt
Bron:

Deel dit GIFje via

4 En zal zich nooit in het openbaar laten verleiden tot onbehoorlijk gedrag

En zal zich nooit in het openbaar laten verleiden tot onbehoorlijk gedrag
En zal zich nooit in het openbaar laten verleiden tot onbehoorlijk gedrag
Bron:

Deel dit GIFje via

5 Het is bijzonder hoe de aap in harmonie met andere diersoorten leeft

Het is bijzonder hoe de aap in harmonie met andere diersoorten leeft
Het is bijzonder hoe de aap in harmonie met andere diersoorten leeft
Bron:

Deel dit GIFje via

6 En altijd volgens het credo 'heb uw naasten lief' handelt

En altijd volgens het credo 'heb uw naasten lief' handelt
En altijd volgens het credo 'heb uw naasten lief' handelt
Bron:

Deel dit GIFje via

7 Het ligt immers in de aard van de aap om eerst kritisch naar zichzelf te kijken

Het ligt immers in de aard van de aap om eerst kritisch naar zichzelf te kijken
Het ligt immers in de aard van de aap om eerst kritisch naar zichzelf te kijken
Bron:

Deel dit GIFje via

8 Waarbij opvalt hoe hun gedegen zelfreflectie getuigt van een hoge intelligentie

Waarbij opvalt hoe hun gedegen zelfreflectie getuigt van een hoge intelligentie
Waarbij opvalt hoe hun gedegen zelfreflectie getuigt van een hoge intelligentie
Bron:

Deel dit GIFje via

9 Hetgeen ook in andere leefgewoontes van de aap naar voren komt

Hetgeen ook in andere leefgewoontes van de aap naar voren komt
Hetgeen ook in andere leefgewoontes van de aap naar voren komt
Bron:

Deel dit GIFje via

10 De aap gaat zich nooit te buiten aan stoffen die zijn handelen beïnvloeden

De aap gaat zich nooit te buiten aan stoffen die zijn handelen beïnvloeden
De aap gaat zich nooit te buiten aan stoffen die zijn handelen beïnvloeden
Bron:

Deel dit GIFje via

11 En respecteert zonder uitzondering de eigendommen van anderen

En respecteert zonder uitzondering de eigendommen van anderen
En respecteert zonder uitzondering de eigendommen van anderen
Bron:

Deel dit GIFje via

12 De aap kenmerkt zich, tot slot, door zijn extreem fijngevoelige zintuigen

De aap kenmerkt zich, tot slot, door zijn extreem fijngevoelige zintuigen
De aap kenmerkt zich, tot slot, door zijn extreem fijngevoelige zintuigen
Bron:

Deel dit GIFje via

13 Die soms zó uitzonderlijk zijn dat hij daar zelf niet tegen opgewassen is

Die soms zó uitzonderlijk zijn dat hij daar zelf niet tegen opgewassen is
Die soms zó uitzonderlijk zijn dat hij daar zelf niet tegen opgewassen is
Bron:

Deel dit GIFje via

Volg Upcoming op Instagram

Lees het volgende artikel