Deze 10 konijntjes doen even het 'Onze Vader' voor

Pootjes gevouwen en oogjes dicht. Zo hoort het!

Deze 10 konijntjes doen even het 'Onze Vader' voor

Deel dit artikel op

1 Onze Vader die in de hemelen zijt

Onze Vader die in de hemelen zijt
Onze Vader die in de hemelen zijt
Bron:

Deel dit GIFje via

2 Uw naam worde geheiligd

Uw naam worde geheiligd
Bron:

Deel deze foto via

3 Uw koninkrijk kome

Uw koninkrijk kome
Bron:

Deel deze foto via

4 Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, als ook op de aarde

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, als ook op de aarde
Bron:

Deel deze foto via

5 Geef ons heden ons dagelijks brood

Geef ons heden ons dagelijks brood
Bron:

Deel deze foto via

6 FRANK, DOE JE OGEN DICHT EN VOUW JE HANDEN, ZONDIG BEEST!!

FRANK, DOE JE OGEN DICHT EN VOUW JE HANDEN, ZONDIG BEEST!!
Bron:

Deel deze foto via

7 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren
Bron:

Deel deze foto via

8 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
Bron:

Deel deze foto via

9 Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid
Bron:

Deel deze foto via

10 Tot in eeuwigheid. Amen

Tot in eeuwigheid. Amen
Tot in eeuwigheid. Amen
Bron:

Deel dit GIFje via

Volg Upcoming op Instagram

Download de
Upcoming app

Of ga met je smartphone naar upcoming.nl/app

Lees het volgende artikel