De 10 geboden van de Gay Pride

Leer dit uit je hoofd voor je meedoet aan de Gay Pride.

De 10 geboden van de Gay Pride

Deel dit artikel op

1 Bovenal bemin één God

Bovenal bemin één God
Bovenal bemin één God
Bron:

Deel dit GIFje via

2 Zweer niet ijdel, vloek noch spot

Zweer niet ijdel, vloek noch spot
Zweer niet ijdel, vloek noch spot
Bron:

Deel dit GIFje via

3 Heilig steeds de dag des Heren

Heilig steeds de dag des Heren
Heilig steeds de dag des Heren
Bron:

Deel dit GIFje via

4 Vader, moeder zult gij eren

Vader, moeder zult gij eren
Vader, moeder zult gij eren
Bron:

Deel dit GIFje via

5 Dood niet, geef geen ergernis

Dood niet, geef geen ergernis
Dood niet, geef geen ergernis
Bron:

Deel dit GIFje via

6 Doe nooit wat onkuisheid is

Doe nooit wat onkuisheid is
Doe nooit wat onkuisheid is
Bron:

Deel dit GIFje via

7 Vlucht het stelen en bedriegen

Vlucht het stelen en bedriegen
Vlucht het stelen en bedriegen
Bron:

Deel dit GIFje via

8 Ook de achterklap en ’t liegen

Ook de achterklap en ’t liegen
Ook de achterklap en ’t liegen
Bron:

Deel dit GIFje via

9 Wees steeds kuis in uw gemoed

Wees steeds kuis in uw gemoed
Wees steeds kuis in uw gemoed
Bron:

Deel dit GIFje via

10 En begeer nooit iemands goed

En begeer nooit iemands goed
En begeer nooit iemands goed
Bron:

Deel dit GIFje via

Volg Upcoming op Instagram

Lees het volgende artikel