PRIVACY STATEMENT UPCOMING

Dit Privacy Statement informeert jou hoe TMG de informatie die jij met ons deelt bij het gebruik van Upcoming (via o.a. website en apps) gebruikt.

Upcoming is een uitgave van TMG Landelijke Media B.V., onderdeel van Telegraaf Media Groep N.V., Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam (hierna "TMG").

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is TMG. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Als jij bij het gebruik van Upcoming informatie met ons deelt waarbij jij jezelf identificeert of waarbij jij geïdentificeerd kan worden, dan wordt deze informatie verwerkt in overeenstemming met dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

WAAR GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS VOOR?

Jouw gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om het mogelijk te maken content te plaatsen;
  • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere bericht te sturen. Zo nodig wordt hiervoor eerst jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd;
  • Om het inloggen en plaatsen van content via social media mogelijk te maken;
  • Om je gerichte advertenties te tonen;
  • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

COOKIES

Bij je gebruik van Upcoming kunnen verschillende worden cookies geplaatst. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cookie Verklaring.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITE

Upcoming kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over die andere websites en dus niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens die je deelt tijdens het bezoek aan andere websites. Lees zo nodig de privacy statement van die andere websites.

Ook zijn op Upcoming knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten en delen via Facebook en Twitter. De code achter deze knoppen wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Dit geldt ook voor de Facebook plug-in waarmee reacties kunnen worden geplaatst.

In de privacyverklaring van Facebook en van Twitter kun je lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via gebruik van deze knoppen verwerken. De privacyverklaringen van Facebook en Twitter wijzigen regelmatig.

BEVEILIGING

TMG respecteert de privacy van haar bezoekers en behandelt de verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. Deze database is alleen toegankelijk voor medewerkers van TMG, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. TMG spant zich er voor in deze database te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik van jouw gegevens en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

TMG is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan TMG.

INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET

Je kunt te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in de persoonsgegevens die TMG van jou verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen door een mail te sturen aan [email protected]

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACY STATEMEN

Dit Privacy Statement kan worden aangepast. Wij raden je daarom aan om deze pagina regelmatig opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van mogelijke veranderingen.